Milchkühe

Kuh Malinka 3434

Rasse: RH

Geboren: 14.11.17

Vater: Acme Harley

Belegt: 12.1.20

Stier: Redalex-ET NL 658942987.5

Gekalbt: 

 

Hinweis: 1. Lakt. 6714 kg 3.96% F, 3.35% E


Kuh Marisa 120.1290.9823.7

Rasse: SF 100%

Geboren: 22.8.16

Vater: Saiko

Belegt: 17.10.19

Stier: Hamilton P gesext

Gekalbt: 

 

Hinweis: 1. Lakt. 7144kg 4.44% F, 3.77% E, ZZ top, flotte Kuh mit einer super Abstammung 


Kuh Graziella 6506

Rasse: SF

Geboren: 22.11.15

Vater: Pickel

Belegt: 31.10.19

Stier: Piemonteser Mast

Gekalbt: 

 

Hinweis: kommt zum dritten Kalb, zwei Lakt. schnitt 5545kg 3.74%F, 3.40%E 


Kuh Semenia 9360

Rasse: RF

Geboren: 8.6.16

Vater: Atomium

Belegt: 26.11.19

Stier: Harley 120.1012.4878.0

Gekalbt: 

 

Hinweis: 1. Lakt. 8714kg 4.67%F 3.53%E, ZZ top


Kuh Gazania 9189

Rasse: SF

Geboren: 17.9.16

Vater: Cool

Belegt: 15.1.20

Stier: Silian 7

Gekalbt: 

 

Hinweis: kommt zum dritten Kalb, 2. Lakt. 7333kg, 4.47%F 3.46%E

ZZ top